Soesterbergsestraat 14
3768 EH Soest
T 035 602 90 45
F 035 609 05 12
E info@notarisvanveeren.nl



Openingstijden:
Ma 8:30 - 17:00 uur
Di 8:30 - 17:00 uur
Wo 8:30 - 17:00 uur
Do 8:30 - 17:00 uur
Vr 8:30 - 17:00 uur

In de avonduren op afspraak



 

Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren verzorgt voor u alle voorkomende notariële diensten, zoals:

  • ONROEREND GOED
    • het opstellen van een (voorlopig)koopcontract
    • het opmaken van een akte van levering
    • het opmaken van een hypotheekakte
    • het doorhalen van een hypotheek
    • het opmaken van een akte van verdeling vanwege:
      • echtscheiding
      • beëindiging geregistreerd partnerschap
      • beëindiging van een samenlevingsrelatie
    • het splitsen in appartementsrechten
    • het vestigen van:
      • erfdienstbaarheden
      • erfpacht
      • recht van opstal

  • PERSONEN-EN FAMILIERECHT
    • het opmaken van een samenlevingsovereenkomst
    • het opmaken van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
    • de wijziging van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
      tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap
    • het opmaken van een volmacht/levenstestament
    • het opmaken van een akte van schenking
    • het opmaken van testament(en), bevattende
      onder andere:
      • regelingen voor de langstlevende
      • legaten/lasten
      • uitsluitingsclausules
      • executeursbenoemingen
      • regeling voogdij/bewind
    • het opmaken van een verklaring van erfrecht/executele
    • het verzorgen van de aangifte erfbelasting
    • de afwikkeling van een nalatenschap/opmaken akte van boedelverdeling

  • ONDERNEMINGSRECHT
    • het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)
    • de statutenwijziging van een B.V.
    • de overdracht van aandelen in een B.V.
    • de uitgifte van aandelen in een B.V.
    • het certificeren van aandelen in een B.V.
    • fusies
    • het oprichten van een vereniging/stichting
    • het wijzigen van de statuten van een vereniging/stichting